AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Asociación


AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos

A Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos, AFRICOR-LUGO, é unha asociación sen ánimo de lucro, que ven realizando dende o ano 1992 o Control leiteiro oficial na provincia de Lugo.

Na actualidade compóñena máis de mil trescentos oitenta socios. A estas ganderías préstaselles servizo a través de cincoenta e un empregados.
Os controladores visitan mensualmente todas as explotacións asociadas, recollendo datos de produción, reprodución e mostras de leite de cada vaca, permitindo obter unha información que, unha vez procesada, é remitida ao gandeiro en informes con periodicidade mensual.

Toda esta información serve para unha mellor xestión das ganderías asociadas, tanto a nivel reprodutivo, como sanitario, para o control da alimentación, a orientación sobre a mellora xenética, a recría, etc. Por outra banda, con esta información realízanse as avaliacións xenéticas oficiais a nivel nacional, que permiten valorar os touros utilizados na inseminación artificial.

A estrutura organizativa de AFRICOR-LUGO é a seguinte:

  •  Asemblea Xeral: formada por todos os socios, órgano supremo de decisión.
  • -Consello Xeral de Delegados: composta polos representantes de cada concello, ata un total de cincoenta e nove. É un órgano consultivo.
  • Xunta de Goberno composta polos sete delegados co maior número de votos elixidos pola Asemblea Xeral.


AFRICOR-LUGO forma parte, xunto co resto das Africores provincias, de FEFRIGA, Federación Frisona Galega, entidade que representa a Galicia a nivel Nacional en CONAFE, Confederación Nacional de Frisona Española.
O presidente de AFRICOR-LUGO é a súa vez o presidente de FEFRIGA e o secretario de CONAFE.
 

Xunta de Goberno de AFRICOR-LUGO

Presidente:                     D. Manuel Sandamil Cabana

Vicepresidente:              D. José Alberto Iglesia Vila

Secretario:                      D. María Castro López

Tesoureiro:                     D. Antonio Alvite Luaces

Interventor:                     D. Julio López Fernández

Vogal:                             D. Fernando López Fernández

Vogal:                             D. José Manuel Castro Núñez


AFRICOR-LUGO é entidade colaboradora no Plan de Mellora Gandeira de Galicia.
RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

BOLSA DE RECRÍA

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad · Canal ético