AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Normativa

REXISTRO DE EXPLOTACIÓNS

10 / Noviembre / 2008

Decreto 253/2008, do 30 de outubro, polo que se crea e regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Este decreto ten por obxect 
  1. Crear, organizar e regular o funcionamento do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).
  2. Integrar o Rexistro de Explotacións Agrarias Prioritarias na Comunidade Autónoma de Galicia no Reaga.
  3. Determinar os requisitos para a cualificación das explotacións como prioritarias.
Todas as persoas titulares de explotacións en Galicia deberán estar inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, esta inscrición pode darse de dous xeitos:
 
        a) Por petición da persoa titular ou representante da explotación agraria
 
        b) De oficio, pola propia consellería do Medio Rural, a partir da información existente nas bases de datos da consellería. Estas propostas de oficio serán comunicadas os interesados para a súa ratificación, ou corrección dos datos. A falta de reposta a esta proposta entenderase como unha ratificación dos datos.
 
Ademáis neste decreto definense os requisitos que debe reunir unha explotación agraria para ser cualificada como Explotación Agraria Prioritaria.
 
 
Este decreto entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2009.
 
 
 

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

BOLSA DE RECRÍA

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad