AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Normativa

Operadores do sector lácteo

29 / Noviembre / 2011

Real Decreto 1600/2011, de 4 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 217/2004, de 6 de febreiro, polo que se regulan a identificacióney rexistro dos axentes, establecimentos e contenedores que interveñen no sector lácteo,e o rexistro dos movementos do leite e o Real Decreto 1728/2007, de 21 de decembro, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprirlos operadores do sector lácteo

Este novo Real Decreto inclúe diversas modificacións,das que salientamos as seguintes:

En caso de disconformidade entre o titular da explotación e o Centro lácteo nalgún aspecto da toma de mostras, o laboratorio de análisis mediará como conciliador no proceso e, no seu caso, decidirá en último término, sen perxuicio dos recursos oportunos que podan interpoñerse ante as instancias que corresponda.

Non poderá someterse o leite crú na explotación a ningún tipo de tratamento nin mezcla que poda alterar as súas características físico-químicas ou de composición, como centrifugación ou cualquera tipo de filtración que reteña partículas menores de 70 micras, salvo enfriamento, no rango de temperaturas establecido no apartado 3 b) deste artigo.

Control da temperatura do tanque de frío mentres o leite crú está en axitación. Se comprobará que éste dispón dun dispositivo de medida da temperatura en correcto funcionamiento. Transcurridas dúas horas dende a finalización do turno de muxido, o leite crú almacenado no tanque terá unha temperatura máxima de 8 ºC no caso de recollida diaria e máxima de 6 ºC se a recollida non se efectúa diariamente. Diseñaranse as rutas de recollida para evitar cargar leite crú a unha temperatura superior.

Real Decreto

 

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

BOLSA DE RECRÍA

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad · Canal ético