AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Normativa

NOVA ORGANIZACION DO CONTROL LEITEIRO

29 / Junio / 2011

DECRETO 120/2011, do 16 de xuño, polo que se establece a estrutura organizativa responsable do funcionamento do control leiteiro oficial.
 
Este Decreto establece a estrutura organizativa e funcional do Control do rendemento leiteiro oficial na Comunidade Autónoma de Galicia, axustándose ao disposto no Real Decreto 368/2005.

Desígnanse ás asociacións provinciais de Control de rendemento leiteiro (Africor) da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, como Centro Galego de Control Leiteiro (Cegacol), que serán as encargadas de realizar o Control leiteiro oficial en Galicia, contando co asesoramento dun representante da Federación Frisona de Galicia (Fefriga)

O Cegacol será o encargado de realizar as funcións asignadas aos Centros autónomicos segundo o Real decreto 368/2005.

Constitúese a Comisión Galega de Control Leiteiro, como órgano colexiado de control e seguimento da actividade do Cegacol, que terá a seguinte composición:

 a) Presidente/a: o director xeral competente en producións gandeiras, que pode delegar                            nun funcionario da súa dirección xeral

b) Vogais:

  •  O presidente/a de Fefriga
  •  O director/a do Ligal
  •  O presidente/a de cada Africor
  •  O director de Xenética Fontao

c) Secretari Un funcionario da Dirección xeral competente en materia de producións gandeiras

As funcións desta comisión serán:

  • Supervisar o funcionamento do Centro Galego de Control
  • Analizar os custos do Control leiteiro e os posibles sistemas de financiamento
  • Velar polo cumprimento da normativa do Control leiteiro oficial
  • Supervisar a estrutura e funcionamento das bases informáticas que conteñan os datos do control leiteiro
  • Outras que poidan atribuír ou asignar á Comisión as disposición vixentes en materia de Control leiterio.

DECRETO

Enlace TVG O AGRO  

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

MOEXMU 2023

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad