AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Servizos

Envío de datos ao móbil

Envío de datos ao móbil

Dada a limitada cobertura de internet no rural, mantense este servizo complementario ao envío de información por correo electrónico.

Por outra banda, os datos que se envían, tanto resultados de reconto celular como de BHB (betahidroxibutirato) é una información que debe estar disponible polo gandeiro no menor tempo posible tras a realización do control, para actuar sobre os animais afectados de forma preventiva.

No caso do reconto celular, consiste no envío dunha mensaxe de texto ao móbil onde se inclúen as dez vacas da explotación con maior reconto de células somáticas. A gran vantaxe deste servizo é a rapidez, xa que a información é enviada tan pronto como se obteñen os resultadados da análise, sen ter que preocuparse o gandeiro de cando están dispoñibles. A mensaxe ao quedar gravada, permite a consulta en días posteriores.

No caso do BHB, é un factor de risco de ter cetose, polo que envíanse os resultados dos animais cun valor superior a 0,10.

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

BOLSA DE RECRÍA

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad · Canal ético