AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Normativa

CONTRATO TIPO DO LEITE

04 / Noviembre / 2010

"Orden ARM/2834/2010, de 15 de octubre, por la que se homologa el contrato-tipo de leche de vaca con destino a su transformación en leche y productos lácteos, periodo de tasa láctea 2010/2011."

Esta orde homologa o contrato-tipo proposto pola Organización Interprofesional Láctea para a compraventa de leite de vaca con destino a transformación en leite ou produtos lácteos.
 
Neste contrato ambas as dúas partes poden fixar as condicións das súas relacións comerciais, cantidade, prezo, descontos e primas en función do resultado das analíticas, data de pago do leite ect.
 
A duración destes contratos non pode ser inferior a 3 meses.
 
 

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

MOEXMU 2023

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad