AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Normativa

Asignación de dereitos de pago único da reserva nacional

14 / Enero / 2013

Resolución do 2 de xaneiro de 2013 pola que se dá publicidade á asignación de dereitos de pagamento único da reserva nacional, no marco do programa de reestructuración do sector lácteo.

O Real Decreto 1719/2012, establece unha nova axuda para as explotacións leiteiras

Resolución

Real Decreto 1719/2012, de 28 de diciembre, por el que se establece la asignación de derechos de pago único de la reserva nacional, en el marco del programa de reestructuración del sector lácteo.

    O real decreto ten por obxecto establecer a normativa básica aplicable a unha nova asignación de dereitos de pago único da reserva nacional aos produtores con explotacións suxeitas a un programa de reestruturación do sector lácteo

Os requisitos son:

a) Dispoñer no periodo 2011-2012, dunha cota superior (con entregas) a 12.500 Kg.

b) Presentar a solicitude con cargo ao ano 2012, incluindo a declaración de hectáreas admisibles a efectos do Réxime de Pago Único e solicitando a asignación de dereitos da Reserva Nacional.

    O prazo de presentación de solcitudes remata o 31 de xaneiro de 2013,

    Os produtores que xa presentaran a solicitude única con cargo ao ano 2012, na que xa declararan as hectáreas admisibles e que non pretendan introducir modificación algunha na mesma con respecto ás hectáreas admisibles declaradas, non estarán obrigados a presentar unha nova solicitude.

    O importe individual de referencia está fixado segundo os seguintes estratos en función da cota:

a) Entre 12.501 e 200.000 quilogramos, 4 euros por tonelada.

b) Entre 200.001 e 305.000 kg., 5 euros por tonelada.

c) Entre 305.001 e 500.000 kg., 4,5 euros únicamente para os primeiros 305.000 kg.

d) Por riba de 500.000 kg., 4 euros únicamente para os primeiros 305.000 kg.

Os quilogramos de cota por riba de 305.000 kg, non xeran importe individual de referencia.

Real decreto

 

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

MOEXMU 2023

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad