AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Axudas

AXUDAS POR SACRIFICIO OBRIGATORIO

15 / Diciembre / 2009

Orde do 9 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións, axudas de compensación complementarias e axudas para a compra de gando bovino e ovino-cabrún que teña por obxecto a reposición das reses, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución dos programas de control e erradicación de enfermidades dos animais, e se convocan para o ano 2010.

 
Esta orde establece as bases reguladoras e convoca para o ano 2010:
 
  • Indemnizacións por animais sacrificados e/ou destruídos con motivo da erradicación de enfermidades animais
  • Axudas de compensación complementarias polo período de inactividade ocasionado por eses sacrificios
  • Axudas para a compra de animais das especies bovina, ovina e cabrún co obxecto de repoñer os animais sacrificados
  

Se os animais bovinos sacrificados pertencen a explotacións en Control leiteiro, poderase concederse unha contía adicional nun importe por animal igual ao resultado de multiplicar 0,15 euros polos quilos de leite resultantes de aplicar a diferenza entre o rendemento leiteiro medio de, polo menos, o 60% da femias da explotación con maior rendemento e a cantidade de 6.700 quilos. 

Exempl para unha explotación cunha media de 8.700 quilos, suporía uns 300 € a maiores por animal.

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

BOLSA DE RECRÍA

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad