AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo
para o Control de Rendementos

Lexislación · Axudas

AXUDAS COMPLEMENTARIAS SACRIFICIO OBRIGATORIO

30 / Junio / 2014

Orde do 26 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, e axudas para a compra de gando bovino, ovino e cabrún que teña por obxecto a reposición das reses, como consecuencia do sacrifico obrigatorio de gando en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermedades dos animais, e se convocan para o ano 2014.

Esta orde ten dúas liñas de axuda:
  • Axudas de compensación complementarias por lucro cesante
  • Axudas para a compra de gando bovino, ovino e cabrún para a reposición

Axudas de compensación complementarias por lucro cesante

Estas axudas serán determinadas en función das marxes brutas establecidas para cada actividade nos anexos desta orde, distinguindo dous períodos, o tempo de baleiro ou corentena e os tres meses posteriores ao baleiro, e dicir a data de autorización da reintrodución de animais na explotación.
 
Axudas para a compra de gando bovino, ovino e cabrún para a reposición
 
A contía máxima de axuda por animal adquirido da especie bovina é de 1.400 euros, se ben esta pode incrementarse nun 10% se a explotación pertencía a una ADSG na data de sacrificio dos animais.
 
Ademáis se a explotación pertence a Control leiteiro, poderase concederse unha contía adicional nun importe por animal igual ao resultado de multiplicar 0,15 euros polos quilos de leite resultantes de aplicar a diferenza entre o rendemento leiteiro medio de, polo menos, o 60% da femias da explotación con maior rendemento e a cantidade de 6.700 quilos.

Exemplo para unha explotación cunha media de 8.700 quilos, suporía uns 300 € a maiores por animal.

Nesta orde establecese unha sección de axudas complementarias para a compra de gando bovino e ovino cabrún para a reposición nos casos de baleiro sanitario nunha explotación durante os anos 2011, 2012 e 2013 a que se poderán acoller os titulares de explotacións que non recibisen estas axudas con anterioridade, que alcanzases a totalidade da reposición e cumpran unha serie de requisitos.
 
O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de decembro de 2014
 
 
 
 
 

RECRIA GENÓMICA

DESAFIO FRISONA

BOLSA DE RECRÍA

Ordenación granxas de vacún


ACCESOS DE INTERESE

O tempo · meteogalicia
TV, novas relacionadas coa produción de leite
Xunta de Galicia Medio Rural
Xenética Fontao

AFRICOR LUGO

Asociación Provincial de Gandeiros de Lugo para o Control de Rendementos
Ronda de Fingoi, 117 · 27002 3 Lugo· Tfno: 982 25 07 14 · E-mail: info@africorlugo.com
Aviso Legal · Política de Privacidad · Uso de Cookies· Política de Calidad